İletişim ve Kalite
SWOT Analizi: Kalıp yargı - Önyargı - Ayrımcılık
Kalite Ayrıntıda Gizlidir ve İşbirliği Gerektirir.
Kalite; Enformasyon Toplumu ve Bilgi Toplumu
Gelişmek için zorunluluk: Toplumsal Birlik
Öğrenmeyi Öğrenme
Karneler ve Mevcut Durumun Değerlendirilmesi (SWOT Analizi)
Güven: Güven duymak
Yaşam Koçluğu "Önce Kalite Dergisi"
Demokraside Kalite: Katılımcı Demokrasi ve Aktif Yurttaşlık
Stratejik Plan ve Kültürel Destek
Demokraside Kalite: Demokratik Seçim Süreci ve Demokratik Olma
"En İyisini Yapıyorum!" ve İletişimde Kalite
Yakalamak
Politika ve Stratejik Plan
Kaliteli Toplumsal Yaşam için Sivil Toplum Kuruluşları Ne Yapmalı?
Çocuklarımız
Bakış Açısı
Vatandaşlık Bilinci
Etkin Çalışan Sivil Toplum Sistemi ve Devlet Standartları
Kalite ve Bireysel Öğrenme
İşbirliği
Etik Sorgulama
Hangi öğrenme yolunu tercih edenlerdensiniz?
Deming'in Derin Bilgi Kuramı
Türkiye'nin Kalite Altyapısının Desteklenmesi Projesi
"Elini Taşın Altına Koymak"
Ayrıntı mı?
Okumuyoruz, Kayıt Tutmuyoruz, Yanıtlamıyoruz, Ölçmüyoruz, Kanıtlamıyoruz...
Güçlü İlişkiler mi? Kaliteli Uygulamalar mı?
Uygulamak
RADAR Yöntemi
"Kalite Ayrıntıda Gizlidir." ve "Kalitesizlik Maliyetleri"
Elektronik Haberleşme / E-İletişim: Etkinlik ve Verimlilik
Sürekli Kalite Geliştirme için Bir Ölçüt: İnsani Gelişme Endeksi
Planlamak, Uygulamak, Kontrol Etmek, Önlem Almak
Kurumsallaşmak
Düşünce Kalitesi
Farkındalık - Bilinçlendirme - Faaliyet/Eylem
Ortak Yaklaşım
Kritik-Eleştirel Değer Biçmek
Bologna Süreci, Yükseköğretim ve Kalite Güvencesi
Liderlik
Yönetici Sorumluluğu ve Hizmet Eden Liderlik
Farkındalık ve Bilinçlenme: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği
Yönetişim
Düşünce Kalitesi, Kaliteli Davranışları Belirler.
21. Yüzyıl Demokrat Türkiye'sini Yaratmak
İyi Uygulamalar: Koruyucu ve Önleyici Önlemler
Karar_Vericiler
Beklentilerin Karşılanması ve Bilgi Edinme Hakkı Yasası

Son güncelleme: 14 Eylül 2008
Web Tasarım: osevas@gmail.com